Skoči na vsebino

Tečaji

Pegazove urice za najmlajše

Nekateri otroci že zelo zgodaj izražajo neukrotljivo ljubezen do konj in si želijo vsak trenutek preživeti v družbi teh mogočnih živali. Prav njim smo namenili Pegazove urice preko katerih bodo otroci spoznali govorico konja, njegove navade in razvade ter pravilne nege. Osnova progama je prav na tem, prvem pristnem odnosu s konjem. Seveda bomo osvojena znanja vsako druženje popestrili tudi s jahanjem.

Starost: od 3 do 8 let
Termini: Torek ob 15.00 ali 16.00 ali 17.00, četrtek ob 15.00
Cena: 100€ za 10 obiskov
Max udeležencev v skupini:
5 otrok

Konjeniški krožek

Cilj konjeniškega krožka je otroku predstaviti konja v celoti, predvsem peko nege, vodenja in Equility-ja ter ne navsezadnje tudi preko jahanja. verjamemo, da nam poznavanje konja, kot živega bitja pomaga do boljšega jahanja. Krožek je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je namenjen jahanju, saj je v večini to najpomembnejši del. Drugi del pa je posvečen povezovanju s konjem in spoznavanju psihologije teh živali preko nege in Equility-ja. Konjeniški krožek poteka dvakrat tedensko, torek in sreda sta namenjena jahanju medtem ko sta četrtek in petek posvečena Equility-ju.

Starost: od 8 let naprej
Termini:
Ponedeljek ob 15.00 ali 16.00 ali 17.00
in
Četrtek ob 16.00 ali 17.00
Cena: 190€ za 10 obiskov
Max udeležencev v skupini: 3 osebe

Tečaji jahanja

Pri nas damo velik poudarek na uravnoteženosti jahača na konju, saj so nam izkušnje pokazale, da to ni le primerneje za konja temveč je varneje tudi za jahača.
Za dobro delo s konji so pravilni začetki poglavitnega pomena. Začetek tečaja vedno začnemo preko dvournega druženja, v katerem udeležencu najprej predstavimo osnovno psihologijo konja, njegove navade in govorico ter pravilno pripravo konja na jahanje (nega, uzdanje, sedlanje) nato pa se podamo v sedlo in začnemo osvajati začetke uravnoteženega jahanja. S tem položimo močan temelj za nadaljnje delo s konjem, ki bo temeljil na razumevanju, sodelovanju in varnosti. Ostala druženja običajno potekajo po eno uro.
Po opravljenem začetnem tečaju se lahko nadaljujete z tečajem jahanja za rekreativce, ki poteka enkrat tedensko ali z nadaljevalnim tečajem, ki poteka dvakrat tedensko.

Začetni tečaj

Starost: od 8 let naprej
Trajanje: po dogovoru
Cena: 25€ na uro

Začetni tečaji se izvajajo individualno, razen v primeru, da se tečaja udeležita sorojenca ali prijatelja, ki želita začeti skupaj.
V kolikor je le mogoče predlagamo, da tečajnik v začetnem tečaju nameni dve uri tedensko, saj tako hitreje napreduje. Vemo da vaja dela mojstra in tako je tudi pri jahanju. Krajši so razmaki med samim treningom, lažje si psihično in fizično zapomnimo določene ukaze in samo gibanje konja.
Vsak, ki želi jahati pri nas, začne z začetnim tečajem. Začetni tečaj navadno traja 10 ur. Odvisno od predznanja, motoričnih sposobnosti ter od napredka jahača pa lahko začetni tečaj traja manj.
V začetnem tečaju osvajamo pravilni sed v sedlu, skladno gibanje s konjem v koraki in kasu ter pravilno uporabo dejstev jahača na konja (kako konja vodimo, kako uporabljamo težo na konju, kakšen učinek imajo dejstva nog in vajeti na konja,…). Učenje se prilagodi starosti oziroma razumevanju jahača.
Za nadaljevalni tečaj mora udeleženec osvojiti gibanje konja v koraki in kasu ter se izkazati s samostojnim vodenjem konja.

Tečaj jahanja za rekreativce

Starost: od 8 let naprej
Trajanje: po dogovoru
Cena: 250€ za 10 ur, ob nakupu 10 ur vam 11 uro podarimo

Dandanes imajo otroci zelo pestre urnike in kljub želji ne morejo s konji preživeti več kot kakšno urico na teden. Prav za te je tečaj jahanja za rekreativce prava rešitev. Tekom tečaja otrok napreduje in vsako uro poglobi že pridobljena in osvoji nova znanja o konjih in jahanju.
Ker se tečaj izvaja enkrat tedensko je napredovanje malo počasneje kot v nadaljevalnem tečaju zaradi časovnega razmika med dvema urama. A vseeno jahači napredujejo, utrjujejo pravilen sed in vodenje konja v različnih korakih ter znanje nadgrajujejo z izvajanjem različnih elementov (pravilno jahanje zavojev, djagonala, menjava po srednji liniji, mali krog, veliki krog, …).
Tečaj se izvaja individualno in poteka enkrat tedensko.

Nadaljevalni tečaj

Starost: od 8 let naprej
Trajanje: po dogovoru
Cena: 190€ za 10 ur, ob nakupu 10 ur vam 11 uro podarimo

Po opravljenem začetnem tečaju oziroma ko presodimo, da je jahač pridobil dovolj znanja za samostojno jahanje in obvladanje konja začnemo z nadaljevalnim tečajem. Jahanje poteka v skupini, katera je formirana na podlagi znanja in izkušenj jahačev. V začetnem tečaju je jahač pridobil pravilen sed v sedlu, osvojil določena gibanja in dobil vpogled v vodenje konja ter pravilno uporabo dejstev. V nadaljevalnem tečaju ta dejstva jahača na konju pilimo preko jahanja pravilnih zavojev, malih krogov, velikih krogov, diagonal, menjav po srednji liniji,… Ko je jahač v sedlu dovolj sproščen in uravnotežen začnemo z odvajanjem galopskega koraka.
Nadaljevali tečaj poteka v skupini 4 udeležencev in poteka dvakrat tedensko.