Skoči na vsebino

Tečaji

Na Ranču Kaja in Grom ponujamo tudi začetne in nadaljevalne tečaje za odrasle.

Začetni tečaji jahanja na začetku potekajo individualno, razen v primeru, če tečajnik/tečajnika izrazita drugačno željo. Z individualnim delom zagotovimo kvalitetno in varno podlago za nadgradnjo osvojenega znanja. Začnemo z delom na lonži, ko pa jahač osvoji gibanje konja, dejstva jahača, je primerno uravnotežen na konju in se strinja, preidemo na prosto jahanje po maneži.
Nadaljevalni tečaji potekajo v skupinah z največ štirimi tečajniki. V kolikor tečajnik izrazi željo ali presodimo, da je potrebno, se vrnemo na individualno učenje jahanja.

Komur pa jahanje ne predstavlja poglavitnega razloga za druženje s konji in si namesto tega želi predvsem poglobljen in prijateljski odnos s konjem, se nam lahko pridruži na individualnem tečaju Equility-ja.

Začetni tečaj

Trajanje: po dogovoru
Cena na uro: 24€, ob nakupu 10 ur vam 11 uro podarimo

Začetni tečaji se izvajajo individualno, razen v primeru, da se tečaja udeležita partnerja, prijatelja oziroma osebi, ki želita začeti skupaj.
V kolikor je le mogoče predlagamo, da tečajnik v začetnem tečaju nameni dve uri tedensko, saj tako hitreje napreduje. Vemo, da vaja dela mojstra in tako je tudi pri jahanju. Bolj, kot so treningi redni in pogosti, lažje si psihično in fizično zapomnimo določene ukaze in samo gibanje konja.
Vsak, ki želi jahati pri nas, začne z začetnim tečajem. Začetni tečaj navadno traja 10 ur. Odvisno od predznanja, motoričnih sposobnosti ter od napredka jahača, pa lahko začetni tečaj traja tudi manj.
V začetnem tečaju osvajamo pravilni sed v sedlu, skladno gibanje s konjem v koraku in kasu ter pravilno uporabo dejstev jahača na konja (kako konja vodimo, kako uporabljamo težo na konju, kakšen učinek imajo dejstva nog in vajeti na konja,…). 
Za nadaljevalni tečaj mora udeleženec osvojiti gibanje konja v koraku in kasu ter se izkazati s samostojnim vodenjem konja.

Tečaj jahanja za rekreativce

Trajanje: po dogovoru
Cena na uro: 29€, ob nakupu 10 ur vam 11 uro podarimo

Dandanes so naši urniki tako polni, da večino ljudi kljub želji ne more s konji preživeti več, kot kakšno urico na teden. Prav za te je tečaj jahanja za rekreativce prava rešitev. Tekom tečaja tečajnik napreduje in vsako uro poglobi že pridobljena in osvoji nova znanja o konjih in jahanju.
Ker se tečaj izvaja enkrat tedensko je napredovanje malo počasneje kot v nadaljevalnem tečaju zaradi časovnega razmika med dvema urama. A vseeno jahači napredujejo, utrjujejo pravilen sed in vodenje konja v različnih korakih ter znanje nadgrajujejo z izvajanjem različnih elementov (pravilno jahanje zavojev, diagonala, menjava po srednji liniji, mali krog, veliki krog, …).
Tečaj se izvaja individualno in poteka enkrat tedensko.

Nadaljevalni tečaj

Trajanje: po dogovoru
Cena na uro: 21€, ob nakupu 10 ur vam 11 uro podarimo

Po opravljenem začetnem tečaju oziroma ko presodimo, da je jahač pridobil dovolj znanja za samostojno jahanje in obvladanje konja začnemo z nadaljevalnim tečajem. Jahanje poteka v skupini, katera je formirana na podlagi znanja in izkušenj jahačev. V začetnem tečaju je jahač pridobil pravilen sed v sedlu, osvojil določena gibanja in dobil vpogled v vodenje konja ter pravilno uporabo dejstev. V nadaljevalnem tečaju ta dejstva jahača na konju pilimo preko jahanja pravilnih zavojev, malih krogov, velikih krogov, diagonal, menjav po srednji liniji,… Ko je jahač v sedlu dovolj sproščen in uravnotežen začnemo z odvajanjem galopskega koraka.
Nadaljevali tečaj poteka v skupini 4 udeležencev in poteka dvakrat tedensko.

Tečaj Equilit-ja

Trajanje: po dogovoru
Cena: 200€ za 10 ur, ob nakupu 10 ur vam 11 uro podarimo

Komur pa jahanje ne predstavlja poglavitnega razloga za druženje s konji in si namesto tega želi predvsem poglobljen in prijateljski odnos s konjem, se nam lahko pridruži na tečaju Equility-ja. Tečaj vedno poteka individualno, saj le-tako lahko zagotovimo pravo in kvalitetno povezavo med tečajnikom in konjem. Na začetku se bomo posvetili pravilnemu vodenju konja in poglobljenemu spoznavanju konjeve psihologije, saj je to pomemben temelj za igro s konjem.