Skoči na vsebino

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

OPIS PODPORE
Manca Grubič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
POVZETEK:
Manca Grubič je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2019.
Na kmetiji bodo vzpostavili knjigovodstvo in tako še bolj natančno spremljali poslovanje. Mlada prevzemnica Manca Grubič se bo na kmetiji zaposlila.
Razvoj kmetije bo potekal v smeri povečevanja proizvodnih kapacitet (število rejnih živali) in nakup opreme, kar bo povečalo obseg proizvodnje in prihodka na kmetiji.
Naložba v nakup motokultivatorja in ureditev vodnega zbiralnika bo pripomogla k izvajanju trajnostne, okolju prijazne, na podnebne spremembe prilagojene kmetijske dejavnosti.
Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti, spremljala novosti in komunicirala z ostalimi pridelovalci, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki.
Nosilka se bo v obdobju trajanja poslovnega načrta dodatno usposabljala in izobraževala na področjih povezanih s kmetijsko dejavnostjo, ravno tako pa se namerava vključiti v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti Programa razvoja podeželja. Ostale investicije bodo pripomogle k trajnejšemu razvoju dejavnosti ter boljšemu počutju živali na kmetiji.

CILJI:
– gospodarski razvoj kmetije: povečevanje kvalitete proizvodov in povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.
PRIČAKOVANI REZULTATI:
– višja kakovost kmetijskih pridelkov
– večja konkurenčnost pridelkov
– zaposlitev na kmetiji