Skoči na vsebino

Ranč Kaja in Grom je center, kjer združujemo živali, naravo in ljudi 

že 35 let.

Filozofija

Verjamemo, da so živali živa bitja, katera imajo vsaka svoje značaje, posebnosti, želje in nenazadnje dobre in slabe dneve ter bi jih morali ljudje tako tretirati. Živali bi morale biti »družinski« člani, ne igračke ali sredstva za doseganje človeških ciljev, brez obzira na njihove lastnosti, sposobnosti in želje. Prepričano smo, da lahko pomagamo živalim, ljudem in Zemlji na ta način, da že otroke naučimo takega razmišljanja in delovanja.

Cilji

• Otrokom predstaviti živali na celovit način in stkati med njimi vez, ki bo temeljila na spoštovanju, razumevanju in prijateljstvu.
• Odraslim predstaviti prijateljski način dela z živalmi in jih spodbujati k le-takšnem odnosu.
• Zagotoviti živalim lepo življenje in čim daljšo starost
• Osveščati odrasle in otroke, da smo vsi povezani (s preprostim nasmehom lahko tudi neznancu polepšamo dan, kateri bo svoje dobre občutke delil z znanci in neznanci, kateri bodo svoje dobre občutke delili…)

Vizija

Prizadevamo si, da bi ustvarili družbo, v kateri bodo živali lahko dosegale svoje potenciale, ki bodo sloneli na zaupanju in prijateljstvu z človekom. Želimo prestaviti meje spoštovanja živali in jim s pomočjo ozaveščanja ljudi omogočiti, lepa in polna življenja.

Od 1989 do ...

Ustanovljeni smo bili leta 1989 in že od začetka naše poti po konjeniškem svetu se trudimo vzpostaviti med ljudmi in konji vez, ki bo temeljila na prijateljstvu in spoštovanju. Kljub težavnim začetkom in nasprotovanju konjeniških kolegov, smo vztrajali v tem načinu dela in ga tekom let negovali, nadgrajevali in izboljševali.

Ob našem začetku je bil odnos do konjev v Sloveniji predvsem usmerjen v človeka in njegovo potrebo ali bolje rečeno željo po koriščenju konjevih danosti. Največkrat je bil konj samo sredstvo za doseganje človeških želja, idealov in potencialov. Tekom let se je to drastično spremenilo. Verjamemo, da sta Darja in Andrej Žnidaršič, ustanovitelja Ranča Kaja in Grom, s svojo ljubeznijo do konj, zagnanostjo in delom, odigrala pomembno vlogo pri tej spremembi. Naš način videnja in dela s konji sta delila preko programov, na različnih sejmih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, preko radijskih in televizijskih oddaj ter z različnimi predavanji na temo živali za zaključene skupine, šole, vrtce,…

Zaradi našega odnosa do živali, so se in se še dandanes na nas redno obračajo ljudje, ki zaradi različnih razlogov več ne zmorejo ali želijo skrbeti za svojo žival. Vedo pa, da se bo tej živali pri nas lepo godilo. Velikokrat po prihodu konja k nam ugotovimo, da ima le-ta kakšno fizično ali vedenjsko hibo, katero nam lastniki zamolčijo ali se je niti ne zavedajo. Za nas to predstavlja problem, saj živali ne prodajamo ali jo uspavamo, dokler ni za to zdravstvene nuje. Tako je danes ranč dom kar nekaj živalim, ki so pri nas v »invalidskem« ali starostnem pokoju. Poudarjamo, da nismo zavetišče in lahko pomagamo samo določenemu številu konj, zaradi časovnih in finančnih obremenitev.

Tekom let pa se trudimo pomagati tudi manj privilegiranim, s posebnimi popusti in brezplačnimi udeležbami na programih ter preživljanjem posebnih praznikov v drugačnem, bolj družinskem okolju.