Skoči na vsebino

Equility je športna panoga, ki jo izvajamo v simbiozi s svojim konjem. Predstavlja in zagotavlja boljše razumevanje samega konja, kar je pogoj za doseganje boljših rezultatov tudi pri drugih konjeniških disciplinah. Vaje se izvajajo ob konju in ne na njem.

Dolga leta smo na Ranču Kaja in Grom negovali poseben pristop do konj tudi z delom oziroma igro na tleh. Le-to smo poimenovali Equility in leta 2012 ustanovili tudi Equility center.
Equility center Slovenije je ustanovljen z namenom spodbujanja ter širjenja novega pristopa in pogleda na konja kot živo bitje, ki razmišlja in občuti, ima individualno osebnost, značaj ter duševne in intelektualne sposobnosti.

Cilj našega centra je širjenje te dejavnosti in povezovanje vseh oseb, ki se odločijo tudi za to obliko druženja s konjem.
Dejavnosti, ki jih razširja Equility center Slovenije, so predvsem izkušnje in odnosi, ki se pojavljajo med ljudmi in konji. Te dejavnosti omogočajo vzpostavitev boljšega razumevanja med človekom in konjem ter spodbujajo spoštovanje, zaupanje in medsebojno sodelovanje. Equility je posebna disciplina, ki je priporočljiva povsod, saj predstavlja in zagotavlja boljše razumevanje samega konja, to pa je pogoj za doseganje boljših rezultatov tudi pri drugih konjeniških disciplinah. Izvajanje Equility-a je dostopno vsem, tako  mladim kot odraslim, začetnikom in izkušenim jahačem, kot tudi tistim, ki še nikoli niso jahali, saj se vaje izvajajo ob konju, ne pa na njem.

Equility je zabaven šport, sestavljen iz različnih preizkusov in vaj, ki jih izvajajo konji ob ukazih vodnikov. Voditelji vodijo svoje konje z glasovnimi ukazi in govorico svojega telesa, nikoli z bičem ali drugimi prisilnimi sredstvi. Equility ne prikaže samo inteligence konja, ampak tudi nesebično povezanost s svojim voditeljem. Naloge se izvajajo v igri, v ozračju čustvene povezanosti med konjem in vodnik ter v obojestranskem zadovoljstvu.

Equility ponuja prednosti tako za konja kot za človeka.

Primeren je za vse konje, ne glede na predispozicije, starost in fizično zmožnost konja. V kolikor se vaje pravilno izvajajo, se konj preko equility-a poveže s svojim vodnikom, mu začne bolj zaupati in začne odkrivati možnosti komunikacije.

Primeren je za konje, ki nimajo športnih predispozicij, za konje, ki imajo fizične omejitve in za konje, ki so v svojem življenju že dovolj delali, da jim ljudje privoščimo zaslužen pokoj.

Veliko konj si želi družbe človeka in postanejo žalostni v kolikor jih za to prikrajšamo (kar se velikokrat neizbežno zgodi, ko konja upokojimo ali ga zaradi fizične hibe ne moremo več jahati). Takim konjem lahko Equility popestri dneve in jim omogoči tiste posebne trenutke z lastnikom ali vodnikom, ki jih potrebuje.

Človeku pa lahko Equility ponudi poglobljeno znanje o etologiji in psihologiji konj, navezanost konja na svojega vodnika in medsebojno razumevanje. Equility je zelo primeren in celo pomemben za začetnike, saj jim da globlji vpogled v obnašanje konja, kar privede do večjega zaupanja. Tudi tisti ljudje, ki že imajo izkušnje s konji, lahko preko igre na tleh dobijo nove in zanimive informacije o svojem konju, njegovi naravi in razumevanju. Še posebej se pozitivne strani Equility-a pokažejo pri otrocih in mladostnikih, saj ne vpliva samo na njihovo razumevanje konjeve govorice in komunikacije, ampak vpliva tudi na njihovo samozaupanje, samospoštovanje, uspeh, prilagajanje, timsko delo, zmožnost reševanja težav, sposobnosti vodenja.

Glavni cilj Equility-a je poudariti povezanost in sporazumevanje med konjem in njegovim lastnikom/prijateljem (vodnikom). Ta povezanost se vidi in izraža v aktivnem in prostovoljnem delu konja, ki je pozoren na ukaze vodnika, le-te izvaja sproščeno in harmonično. Konj in vodnik morata delovati kot dobra prijatelja in dobra ekipa, ne pa v odnosu kot podrejeni – nadrejeni. Z Equility-em omogočimo konju, da pridobi drugačen status, saj se tukaj v celoti izraža njegova inteligenca in senzibilnost, in zato ne deluje le kot športni stroj, tako kot v ostalih konjeniških tekmovanjih.
Sijajno izvajanje Equility-ja zahteva odlično izučenega konja in vodnika, ki dobro razume konjevo govorico, njegove navade in karakter.

Poznamo 4 stopnje Equility-ja.

V prvi stopnji ima konj na glavi oglavnico, vodnik, ki hodi ob konju, pa si lahko pomaga s povodcem. Naloge, ki jih izvajamo so: naprej, stoj, odstopanje, obrat na prednjem trupu, počakaj, slalom, labirint, prestop prečke.

Tudi v drugi stopnji ima konj na glavi oglavnico in si vodnik lahko pomaga s povodcem ter še vedno hodi ob konju. Nalogam iz prve stopnje pa dodamo še: preskok, zaveso, most, prehod skozi obroč in dvig na podest.

V tretji stopnji izvajamo vse elemente iz prve in druge stopnje, le da pri tem konj nima na glavi oglavnice oziroma vodnik nima v roki povodca, vseeno pa stoji ali hodi ob konju.

V četrti stopnji izvajamo vse elemente: naprej, stoj, odstopanje, obrat na prednjem trupu, počakaj, slalom, labirint, prestop prečke, preskok prečke, most, prehod skozi obroč in dvig na podest. Le-te elemente pa konj izvaja samo po navodilih vodnika, ki stoji na sredi poligona, oziroma na določeni točki in konja fizično ne spremlja.

Najpomembnejše pri izvajanju Equility-a je, da konj sledi vodniku brez prisile, je zainteresiran in sproščen.